Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Ogłoszone (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/34p/4/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Remont nawierzchni na przepuście w m. Sowno i remont nawierzchni na skrzyżowaniu k/m Truskolas w ciągu DW 108
Nowy termin składania ofert: 2018-07-25 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-18
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/131/8-2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Zarządzania Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno – Pełczyce.
Termin składania ofert: 2018-08-22 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-12
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/127/4/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Droga wojewódzka nr 105 m. Gryfice - remont mostu na rzece Redze
Nowy termin składania ofert: 2018-07-30 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-12
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-07-17 12:24
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/132/5/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Termin składania ofert: 2018-07-26 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-11
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/104/8-7/2018
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych z podziałem na zadania
Termin składania ofert: 2018-09-17 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/130/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko-Recz - etap II Ciemnik - Suliborek
Termin składania ofert: 2018-08-20 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/30p/7/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Troszczyno w ciągu DW 147 - etap I
Termin składania ofert: 2018-07-26 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-10
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/128/8-2/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno – Pełczyce
Termin składania ofert: 2018-08-14 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-03
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-07-13 13:37
Wyjaśnienia
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/112/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec-Wałcz (Trasa Stary Kolejowy Szlak)
Termin składania ofert: 2018-08-09 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-29
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/113/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Wronie Gniazdo - Żeleźno (Trasa Stary Kolejowy Szlak)
Termin składania ofert: 2018-08-07 08:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-27
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/109/8-2/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty
Termin składania ofert: 2018-07-31 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-19
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-07-20 12:30
Wyjaśnienia Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/105/8-2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno
Termin składania ofert: 2018-07-27 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-15
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/94/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 w m. Kartno na odcinku od km 16+641 do km 17+780
Termin składania ofert: 2018-07-24 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-11

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl