Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przetarg

Sygnatura: ZZDW.6/391/105/8-2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno
Termin składania ofert: 2018-07-27 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-15

Załączone pliki do przetargu:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf - 569.95kB) data: 2018-09-24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf - 194.76kB) data: 2018-08-20
Informacja z otwarcia ofert (pdf - 894.97kB) data: 2018-07-27
Cofnij


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl